Hozzászólás ‘törvény’

A színek törvényszerűségei – Johannes Itten szavaival

A színek művészete c. munkájában írja Johannes Itten (10.o.) :
mozaikfal” Ne börtön legyen a formálás törvényeinek ismerete, hanem szabadítsa meg az embert a bizonytalanságtól, az ingatag érzésektől. Persze a színek úgynevezett törvényszerűségei mind csak részigazságok, másképp ez nem is lehet, hiszen a színeknek sokrétűen összetett és irracionális hatásaik vannak. Mennyi csoda lényegébe vagy törvényszerűségeibe hatolt már be az idők során az emberi elme! Mégsem veszítettek semmit csodálatos voltukból – a szivárvány, a villám, a mennydörgés, a nehézkedési erő stb.

Védekezésében a teknősbéka páncélja alá vonja a lábait; így húzza vissza tudását a művész, ha intuitív módon alkot. De jó lenne-e a teknősbékának, ha egyáltalán nem volna lába?”

fotó: Gyimóthy Gábor

 

A saját törvény – C. G. Jung szavaival

C.G.Jung_Red_Book_ill” Az ember olyan mértékben hibázza el az életét, amennyire hűtlen saját törvényéhez, s így nem válik személyiséggé. A jóságos és hosszan tűrő természet legtöbbünket szerencsére soha nem nógatott, hogy mondjuk meg: mi az értelme az életünknek. És ahol senki sem kérdez, válaszolnia sem kell senkinek.” – írja Carl Gustav Jung 1932-ben.

A kép Jung Vörös Könyvének egy illusztrációja.

Lényegében három lehetőség áll előttünk döntéseket hozni:

 – tudatos belátással,

 – ösztönösen, intuitív alapon,

 – ha e kettő közül egyik sem: a környezet dönt helyettünk

Végül is mi sarkall valakit arra, hogy a saját útját járja?

Személyes tapasztalat és meggyőződés.